(1)
Pambudi, A. Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Akademisi. JIANA 2022, 10, 434-439.