[1]
A. Pambudi, “Potensi Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Akademisi”, JIANA, vol. 10, no. 2, pp. 434-439, Oct. 2022.